Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Obilježen je dovršetak prve faze izgradnje vodoopskrbnog sustava „VISOKE ZONE DOBRINJŠTINE"

 
Vezani sadržaj
 
 
 
Obilježen je dovršetak prve faze izgradnje vodoopskrbnog sustava „VISOKE ZONE DOBRINJŠTINE"


Jučer, 26. listopada 2011. godine, obilježen je dovršetak prve faze izgradnje vodoopskrbnog sustava „VISOKE ZONE DOBRINJŠTINE".

U I. fazi izgradnje vodovoda „Visoke zone Dobrinjštine“ izgrađen je cjevovod od spoja s cjevovodom Lubenovo-Bogovići do vodospreme „Kras“ u dužini od 5.870 m, crpna stanica „Žgombić“ kapaciteta 40 l/s, vodosprema „Sveti Petar“ zapremnine 500 m3 i vodosprema „Kras“ zapremnine 1.000 m3. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.923.894,97 kn, a financijska sredstva osigurana su iz programa „Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku“ - 18.901.850,97 kn, Proračuna Općine Dobrinj - 1.403.044,00 kn, Hrvatske vode, iz naknade za korištenje voda - 400.000,00 kn i PONIKVE d.o.o. - 219.000,00 kn.
Izgradnje vodovoda „Visoke zone Dobrinjštine“ odvije se kroz četiri faze kojima će se izgraditi transportni cjevovodi do pojedinih naselja a vrijednost ukupne investicije iznosi 36.456.250,23 kn.  S tim u svezi ističe se da je u sklopu II. faze izgrađen cjevovod od naselja Gabonjin do naselja Rasopasno u dužini od 1.180 m te cjevovod od vodospreme „Kras“ do naselja Dobrinj u dužini od 1.800 m, a da vrijednost predmetne investicije iznosi 3.030.304,72 kn. Također, ističe se da je u tijeku realizacija III. faze odnosno izgradnja cjevovoda od naselja Rasopasno do naselja Sužan u dužini od 5.860 m te da će se kroz IV. fazu izgraditi cjevovod od naselja Dobrinj do naselja Žestilac, cjevovod kroz naselje Gostinjac te cjevovod od naselja Gostinjac do Donje Hlape i Županja i to ove i iduće godine.

Svečanosti su prisustvovali uzvanici kojima se u sklopu prigodnog programa obratio i općinski načelnik Neven Komadina. Općinski načelnik je u svojem govoru između ostalog istaknuo da je ovaj dan značajan je za otok Krk, ali da je nadasve bitan za žitelje općine Dobrinj jer se je izgradnjom I. faze vodovoda „Visoke zone Dobrinjštine“ ostvario preduvjet za opskrbu pitkom vodom 14 naselja naše Općine sa ukupnom 1.067 stalno nastanjenih stanovnika.
Također, načelnik je u svojem obraćanju ukratko iznio kronologiju izgradnje vodoopskrbe na području općine Dobrinj te utjecaj koji ista ima na našu zajednicu.

Radovi na vodoopskrbi nizinske zone općine Dobrinj temeljem potpisane „KONCEPCIJE RAZVOJA VODOOPSKRBE OTOKA KRKA“ započeli su u 2000. godini. Izvođenjem radova izgradio se je transportni cjevovod od Jezera kod Njivica do vodospreme Šilo, vodospreme Brgud i vodospreme Šilo. Nakon navedenog krenulo se je u izgradnju mjesnih mreža u naseljima Šilo, Klimno, Čižići i Soline. U sve navedene zahvate financirano je oko 45 milijuna kuna, a radovi su završeni tijekom 2004. godine. Izgradnja vodovoda potaknula je razvoj obalnog dijela Općine u gospodarskom smislu, značajno je porasla vrijednost nekretnina te se iz godine u godinu bilježi sve veći dolazak turista što značajno utječe i na povećanje općinskog Proračuna.        Tijekom 2005. godine započinju radovi na vodoopskrbi naselja Polje. U izgradnju transportnog cjevovoda od vodospreme Šilo do vodospreme Polje te u samu vodospremu Vlada RH uložila je preko 5 milijuna kuna.            Izgradnja mjesnih mreža dovršena je 2007. godine te je s time u cijelosti realizirana – „VODOOPSKRBA NIZINSKE ZONE“ naše Općine.
Tijekom 2008. i 2009. godine pokrenuti su intenzivni razgovori sa nadležnima u Vladi RH za dobivanje dodatnih sredstava Državnog proračuna čime bi se omogućilo dovođenje pitke vode do svih naselja na otoku Krku. Kao plod ovih napora donesena je 07. svibnja 2009. godine Odluka Vlade RH kojom se osiguravaju 42 milijuna kuna iz Državnog proračuna za projekte vodoopskrbe na otoku Krku. Ako ovome dodamo još 34 milijuna kuna koja su angažirana iz Proračuna Općina otoka Krka, Grada Krka i PONIKVE d.o.o. dolazimo do brojke od 76 milijuna kuna kojim će se sredstvima do kraja iduće godine ovaj projekt privesti kraju u cijelosti.

Načelnik je zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli da se 02. listopada 2009. godine potpiše dodatak Sporazumu „KONCEPCIJE RAZVOJA VODOPSKRBE OTOKA KRKA“, kojim su Sporazumom stvoreni svi preduvjeti za nastavak radova na vodoopskrbi otoka Krka.
Nadalje, istaknuo je i kako s ponosom možemo reći da se sve planirano i ostvaruje, ali da nam predstoji izgradnja mjesnih mreža vodovoda u 14 naselja općine Dobrinj. U sklopu tog zahvata potrebno je izgraditi oko 30 km mjesnih vodovodnih mreža kao preduvjet da voda stigne do svakog domaćinstva u našoj Općini. Za sva naselja ishodovane su građevinske dozvole pa se Načelnik zahvalio djelatnicima i voditelju Županijskog upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk što su nam pomogli u ishođenju potrebnih dozvola kao i svim izvođačima radova, projektantima, nadzorima, djelatnicima i direktoru PONIKVE d.o.o. koji su dali svoj doprinos u ostvarenju projekata vodoopskrbe kao preduvjete za svekoliki razvoj općine Dobrinj.

Naposljetku, u vjeri da su naši žitelji zadovoljni što im nastojimo omogućiti komunalni standard primjeren današnjem vremenu Općinski načelnik je zahvalio Vladi RH i Hrvatskim vodama koji su ostvarili niz projekata u cilju razvoja otoka Krka i naše Općine u proteklom razdoblju a u nadi i uvjerenju da će financijski pomoći i u izgradnji mjesnih mreža s obzirom na velika sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta te da ćemo i u budućim vremenima svjedočiti realizaciji niza razvojnih programa na našem području, a sve u cilju svekolikog boljitka našeg otoka Krka i jedine nam domovine Hrvatske.


Foto galerija.................................................
Napisala: Tea Orlić

.................................................
Objavljeno: 09. studenog 2011.


.................................................
Foto: Luka Tabako


 
 
 
 
Web kamere Općine Dobrinj
Live pogled na Dobrinj, Šilo i Klimno
 
 
Povijest
Saznajte više o povijesti naše općine
Gospodarstvo
Gospodarstvo na području Općine Dobrinj
Turizam
Glavna turistička odredišta
Naselja u Općini
Informacije o naseljima
Škola i vrtić
Nova škola u Dobrinju i vrtić u Polju
Udruge
O udrugama iz Dobrinjštine
Manifestacije
Crkvena slavlja, pučke i ribarske fešte
Istaknute ličnosti
Ivan Crnčić, Josip Pepi Uravić...
Muzeji
Sakralna i etnografska muzejska zbirka
Video
Video klipovi Dobrinja, Šila i uvale Soline
Foto galerija
Fotografije, wallpaperi, screensaveri...
 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr