Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Članovi Općinskog Vijeća

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Anita Bobovčan                      
Ivančica Dunato                    
Nikolina Jurić                         
Sanjin Kirinčić                        
Zoran Kirinčić                         
Tomislav Saftić                       
Darko Strčić                            
Alen Šamanić                          
Ivan Šamanić                           
Mladen Španjol                       
Ratko Turčić  

 
 
Pozivi i zapisnici
Zapisnike Općinskog vijeća možete pročitati ovdje online, u PDF ili Word formatu
   
Općinsko vijeće
O Općinskom vijeću saznajte sve ovdje
 

Anketa

 
 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr