Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Proračun Općine Dobrinj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 
 
 
PRORAČUN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018-2019.
 
PDF dokument
Godišnji izvještaj
PDF dokument
  Obrazloženje prihoda i primitaka
PDF dokument
  Prilog 1 - Dana jamstva
PDF dokument
  Prilog 2 - Knjiga računa
PDF dokument
Odluka o raspodjeli rezultata
     
PDF dokument
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
PDF dokument   Bilješke uz financijska izvješća 2017.
     
PDF dokument   II. izmjene Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018-2019.
PDF dokument   II. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I izmjene programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   II izmjene godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   II izmjene godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   II izmjene programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu
PDF dokument  

II izmjene programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini

PDF dokument  

II izmjene programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2017. godini

     
PDF dokument   Polugodišnji financijski izvještaj
PDF dokument   Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda, izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
     
PDF dokument   Polugodišnji financijski izvještaj
PDF dokument   Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. sjecanj 2017. do 30. lipanj 2017.
PDF dokument   Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. sječanj 2017. do 30. lipanj 2017.
     
PDF dokument   I. izmjene Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018-2019.
PDF dokument   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   I. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini
PDF dokument   I. izmjene programa gradnje objekata i urešaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinjza 2017. godinu
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa zastite i spasavanja na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene programa izgradnje vodnih graševina za 2017.godinu
PDF dokument   I. izmjene programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   I. izmjene programa javnih potreba razvoja civilnog drustva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
     
PDF dokument   Vodič za građane uz Proračun Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   Proračun za 2017. godinu i projekcija za 2018-2019
PDF dokument   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu

PDF dokument   Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Program održavanja održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini
PDF dokument   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

PDF dokument   Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2017. godini

PDF dokument   Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2017. godini

PDF dokument   Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području
Općine Dobrinj za 2017. godinu
PDF dokument   Program izgradnje vodnih građevina za 2017.godinu
PDF dokument   Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2017. godini
PDF dokument   Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Dobrinj u 2017. godini

PDF dokument   Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2017. godini

     
PDF dokument  

Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 
     
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr