Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Kontakti

 

 

     

Tajnik - referent za pismohranu i opće poslove:
Sanja Lukarić
broj tel.:051/848-344, 051/848-307
e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr; opcina@dobrinj.hr


Pročelnik:
Tea Orlić Mihajić
- službenik za informiranje
- službenik za zaštitu osobnih podataka
- osoba zadužena za nepravilnosti
- povjerenik za etiku
broj tel.: 051/604-161
e-mail: tea@dobrinj.hr


Referent ta proračun i računovodstvo:
Ankica Šamanić
broj tel.:051/604-163
e-mail: financije@dobrinj.hr


Referent za komunalne djelatnosti:
Jelena Paparić
broj tel.:051/604-163
e-mail: jelena@dobrinj.hrReferent za građevinarstvo i komunalne poslove:
Igor Fugošić
broj tel.: 051/604-162
e-mail: igor@dobrinj.hr

 

Adresa: Općina Dobrinj, 51514 Dobrinj, Dobrinj 103
E-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
Tel.: +385 051/848-344;848-307
Fax: +385 051/848-141
Web: www.opcina-dobrinj.hr; www.dobrinj.hr

 
Uredovno vrijeme: 07,00 – 15,00 sati
 

Ostalo:
MB: 2541360
OIB: 97003983043
IBAN: HR5724020061807400002

 
Bookmark and Share
 
     
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr