Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dobrinj, održane 18. lipnja 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dobrinj, održane 18. lipnja 2009. godine (četvrtak) u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj, s početkom u 20,00 sati.

Sjednicu otvara i vodi opunomoćenik predstojnice Ureda državne uprave u PGŽ, gosp. Zdenko Holenko, do određivanja najstarijeg člana Općinskog vijeća.
Proziva članove Općinskog vijeća, te utvrđuje da je sjednici nazočno svih 13 vijećnika:
Nenad Brusić, Ivančica Dunato, Dubravko Fanuko, Marinko Galanto, Emil Gršković, Robert Justinić, Zdenko Kirinčić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Alen Šamanić, Marino Šamanić, Ratko Turčić i Miljenko Variola.

Sjednici prisustvuju i: načelnik Neven Komadina, zamjenik načelnika Zoran Kirinčić, tajnica Općine Sanja Lukarić i dopisnik Novog lista Nedjeljko Gržetić.

Slijedi intoniranje himne Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, opunomoćenik predstojnice Ureda državne uprave u PGŽ, gosp. Zdenko Holenko utvrđuje slijedeći:


D N E V N I R E D

1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
6. Izbor Odbora za statutarno – pravna pitanjaTOČKA 1.
Izbor Mandatnog povjerenstva

Opunomoćenik predstojnice Ureda državne uprave u PGŽ, gosp. Zdenko Holenko čita prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Tomislav Saftić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Miljenko Variola i Nenad Brusić.

Za sastav Mandatnog povjerenstva predlažu se:
1. NENAD BRUSIĆ, za predsjednika
2. DARKO STRČIĆ, za člana
3. MARINO ŠAMANIĆ, za člana

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.


TOČKA 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

Gosp. Zdenko Holenko poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva Nenada Brusića da podnese Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Dobrinj.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva čita Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova, podnesenim ostavkama na članstvo i novi mandati zamjenika.
Kako nije bilo primjedbi i rasprave po podnesenom Izvješću, predsjedavajući daje isto na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko vijeće donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Dobrinj, održanim 17. svibnja 2009. godine, imenima izabranih članova, podnesenim ostavkama na članstvo, te novi mandati zamjenika.
2. Slijedom odredbi točke 1. ovoga Zaključka, proizlazi da su na konstituirajućoj sjednici
verificirani mandati sljedećih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj i to:
Popis članova vijeća prema abecednom redu prezimena:
1. NENAD BRUSIĆ,
2. IVANČICA DUNATO,
3. DUBRAVKO FANUKO,
4. MARINKO GALANTO,
5. EMIL GRŠKOVIĆ,
6. ROBERT JUSTINIĆ,
7. ZDENKO KIRINČIĆ,
8. TOMISLAV SAFTIĆ (umjesto Zorana Kirinčića, koji je podnio ostavku),
9. DARKO STRČIĆ (umjesto Nevena Komadine, koji je podnio ostavku),
10. ALEN ŠAMANIĆ,
11. MARINO ŠAMANIĆ,
12. RATKO TURČIĆ,
13. MILJENKO VARIOLATOČKA 3.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Opunomoćenik predstojnice Ureda državne uprave u PGŽ, gosp. Zdenko Holenko poziva najstarijeg člana Općinskog vijeća Zdenka Kirinčića da nastavi s vođenjem sjednice.
Zdenko Kirinčić izgovara tekst prisege, te poziva pojedinačno sve članove Vijeća koji izgovaraju „Prisežem“ i potpisuju tekst prisege.TOČKA 4.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja

Zdenko Kirinčić čita prijedlog za sastav Odbora za izbor i imenovanja kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Tomislav Saftić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Miljenko Variola i Nenad Brusić.
Za sastav Odbora za izbor i imenovanja predlažu se:

1. IVANČICA DUNATO, za predsjednika
2. DUBRAVKO FANUKO, za člana
3. MILJENKO VARIOLA, za člana

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.TOČKA 5.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Zdenko Kirinčić čita prijedlog za predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Tomislav Saftić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Miljenko Variola i Nenad Brusić.

Za predsjednika Općinskog vijeća predlaže se:

1. ALEN ŠAMANIĆ

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti prihvaćen uz 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa.

Alen Šamanić predsjednik Općinskog vijeća, nastavlja s vođenjem sjednice Vijeća i zahvaljuje nazočnim članovima vijeća na izboru i ukazanom povjerenju.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže se:

2. MILJENKO VARIOLA

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti prihvaćen uz 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže se:

3. MARINKO GALANTO

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti prihvaćen uz 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova.
TOČKA 6.
Izbor Odbora za statutarno – pravna pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća Alen Šamanić čita prijedlog za sastav Odbora za statutarno-pravna pitanja kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Tomislav Saftić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Miljenko Variola i Nenad Brusić.

Za sastav Odbora za statutarno-pravna pitanja predlažu se:

1. TEA ORLIĆ MIHAJIĆ, za predsjednika
2. MILAN SOKOLOVSKI, za člana
3. SONJA KOSTIĆ, za člana

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik vijeća Alen Šamanić poziva načelnika Nevena Komadinu da se obrati prisutnima. Načelnik čestita novoizabranom predsjedniku Vijeća sa željama da svi nastave raditi za dobrobit općine, bez obzira na stranačku pripadnost.

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zaključuje rad konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 20,00 sati.KLASA: 021-05/09-29/01
UR.BROJ: 2142-04-01-09-2
U Dobrinju, 18. lipnja 2009.g.
Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine Dobrinj
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr