Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, održane 2. srpnja 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća, održane 2. srpnja 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).

                                                                                                                                                                                                              
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, sazvane telefonskim putem, otvorio je Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Kirinčić te je istaknuo da je po hitnom postupku sazvana sjednica Općinskog vijeće budući da to zahtijevaju osobito opravdani razlozi uvođenja nove regulacije prometa na području općine Dobrinj, posebno naselja Čižići, temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/14) i problematike koja se uočila po stupanju na snagu iste, te je predložio slijedeći

 

D N E V N I R E D

1. Glasovanje o opravdanosti razloga za hitan postupak donošenja Odluke o izmjenama   
    i dopunama Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj („Službene   
    novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 32/07, 42/09, 20/13 i 15/14),
2. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području  
    općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 32/07,
    42/09, 20/13 i 15/14).

Zaključak: Dnevni red se usvaja jednoglasno.

 

 

 

AD 1.
Glasovanje o opravdanosti razloga za hitan postupak donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 32/07, 42/09, 20/13 i 15/14)
Predlagatelj: predsjednik Općinskog vijeća
Jednoglasno se prihvaća.

 

AD 2.
Prijedlog - Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 32/07, 42/09, 20/13 i 15/14).
Predlagatelj: općinski načelnik Općine Dobrinj
Izvjestitelj: općinski načelnik Općine Dobrinj
Rasprava: -
Jednoglasno se donosi Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 32/07, 42/09, 20/13 i 15/14) kako slijedi:
- u članku 9. stavak 19.b umjesto „24“ ima stajati „1a“.
- stavak 19.c koji glasi:“Ulica od dječjeg igrališta na lokaciji „Kalić“ do skretanja za kapelicu „Sv. Antona“ određuje se jednosmjernom u pravcu jug-sjever, u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna, svake godine, sukladno regulaciji prometnim znakovima“  se briše.
- u stavku 27. umjesto „istok-zapad“ ima stajati „zapad-istok“.

Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice.

Rad sjednice završen je u 19,30 sati.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr