Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. prosinca 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 28. prosinca 2009. godine, s početkom u 18,30 sati u prostorijama gostione „ZORA“ u Dobrinju.

Prisutni: načelnik Neven Komadina, zamjenik načelnika Zoran Kirinčić i članovi Vijeća
Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.
Predsjednik utvrđuje da nema vijećničkih pitanja.


Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog – Zaključak – projekt „LNG terminal Omišalj“,
2. Razno.


AD 1.
Prijedlog – Zaključak – projekt „LNG terminal Omišalj“

Sukladno nalogu sa 5. sjednice Općinskog vijeća u sklopu svečane večere povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, razmatra se i nakon kraće rasprave usvaja predmetni zaključak.
S tim u svezi na ovom mjestu utvrđuje se da s obzirom na karakter današnje sjednice vijećnici neće verificirati zapisnik sa 5. sjednice, već će se isti usvojiti zajedno s ovim zapisnikom na narednoj sjednici koja će se održati tijekom mjeseca siječnja 2010. godine.


AD 2.
Razno

Nastavno na točku 1. ovog zapisnika utvrđuje se da nije bilo nikakvih prijedloga, informacija i slično.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen ŠamanićKLASA: 021-05/09-29/6
UR.BROJ: 2142-04-01-09-1
Dobrinj, 28. prosinca 2009.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr