Obavijesti

Ovim putem obavještavaju se mještani naselja s područja Općine Dobrinj da su temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu i Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj vlasnici ili korisnici stambenih zgrada, poslovnih prostora i građevinskih zemljišta dužni održavati okućnicu odnosno okoliš, uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno  prometne površine. S tim u svezi stiče se da je vlasnik ili korisnik nekretnine dužan podrezivati zelenilo zasađeno u okućnici tako da svojim granama ne prelazi regulacionu liniju na javno prometnu  površinu te da omogući nesmetan prolaz i preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.


Navedenim Odlukama propisane su novčane kazne te obavljanje gore navedenih radnji preko treće osobe na trošak vlasnika nekretnine. Stoga pozivamo sve mještane Općine da održavaju svoje okućnice i okoliš, kako smo već prethodno upozoravali, a posebno da podrežu zelenilo koje svojim granama prelazi na prometnu površinu kako bi se omogućio nesmetna prolaz i korištenje javno prometne površine.


Općina Dobrinj

Natrag
scroll to top