Obavijesti

Obavještavamo vas da je Primorsko goranska županija, Upravni odjel za poduzetništvo turizam i ruralni razvoj dana 12. ožujka 2021. objavio Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti  iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini – Mjera 1.2.1.


Javni poziv se odnosi na nabavu opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu i to  isključivo za opremu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti prijavitelja  navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta  prema NKD  te za nabavku obrtnih sredstava ( sirovine, repromaterijal, poluproizvoda i sitnog inventara)  do 30%  ukupnog iznosa tražene potpore .


Korisnici mjere su mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva te ustanove u 100% privatnom vlasništvu, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i koji imaju registrirano sjedište na ruralnom području Županije.  Aktivnost opremanja proizvodnih i uslužnih pogona/objekata mora se provoditi na ruralnom području PGŽ.


Prijavitelji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (što uključuje samozapošljavanje) na puno radno vrijeme  najmanje od  1.1.2021.g. da bi bili prihvatljivi prijavitelji.  Poduzetnici koji su  koristili županijske potpore po mjerama iz sektora malog gospodarstva na području Primorsko goranska županija u ( prethodnoj) 2020. godini nisu prihvatljivi prijavitelji .


Prilikom odabira prednost će imati žene poduzetnici, mladi poduzetnici te mikro poduzetnici. Za ovu Mjeru Proračunom za 2021.g. osigurana su sredstva u iznosu od 2,1 milijun kuna od čega je 1,0 milijun kuna predviđeno za poduzetnike/ce iz Gorskog kotara. Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije u zatvorenoj omotnici isključivo poštom putem preporučene pošiljke. 


Tekst Javnog poziva te cjelovite Upute za prijavitelje s pripadajućim obrascima za prijavu moguće je naći na poveznici _(link)_    https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-programa-provedbe-mjera-ruralnog-razvoja-primorsko-goranske-zupanije-za-razdoblje-2017-2020-za-razvoj-malog-gospodarstva-u-2021/

Natrag
scroll to top