Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE


1462


Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. srpnja 2021., donosi


ODLUKU


O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


I.


Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije.


II.


Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:


– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom (u elektronskom ili pisanom obliku), a suglasnost za održavanje javnog događanja ili okupljanja je dao stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave na čijem području se javno događanje ili okupljanje održava


– okupljanja vezana uz profesionalne umjetničke izvedbe i programe dozvoljena su ako su na njima prisutne samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom (u elektronskom ili pisanom obliku).


Organizatori javnih događanja i okupljanja iz podstavka 1. stavka 1. ove točke obvezni su najkasnije 7 dana prije održavanja javnog događanja ili okupljanja od stožera jedinice lokalne samouprave na čijem području se javno događanje ili okupljanje održava zatražiti suglasnost za održavanje, uz navođenje mjesta i vremena održavanja te okvirnog broja osoba koje će biti prisutne, a stožer je obvezan odgovoriti na zahtjev u roku od 3 dana od dana njegovog zaprimanja.


Organizatori okupljanja iz podstavka 2. stavka 1. ove točke obvezni su Županijskom centru 112, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte (e-mail: rijeka112@civilna-zastita.hr) dostaviti obavijest o održavanju u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.


III.


Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.


IV.


Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. srpnja 2021.


V.


Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. srpnja 2021.


Klasa: 810-06/20-01/7


Urbroj: 511-01-300-21-401


Zagreb, 9. srpnja 2021.


Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.Natrag
scroll to top