PONIKVE VODA d.o.o. Krk objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora. - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 106/21 od 29. rujna 2021. godine. Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Direktora imenuje skupština društva na razdoblje od 4 godine. Izabrani kandidat bit će imenovan i za direktora društava PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE USLUGA d.o.o.


http://ponikve.hr/objava/javni-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-mz
Natrag
scroll to top