Obavijest - privremeni prekid županijske linije Crikvenica - Šilo - Crikvenica - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Dana 30. travnja 2024. godine ističe Aneks br. 1. Ugovora o zajedničkoj nabavi usluge privremenog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo-Crikvenica.


Dana 15. travnja 2024. godine objavljen je postupak zajedničke nabave usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo-Crikvenica, evidencijski broj 07/02-24/07 (https://eojn.hr/tender-eo/6184 ).


Javno otvaranje ponuda je 07.05.2024. u 10:00 sati.


S obzirom na prethodno navedeno i na očitovanje dosdašnjeg brodara da nije spreman na nastavak suradnje, predmetna linija biti će u privremenom prekidu do okončanja navedenog postupka nabave.


S poštovanjem,


Siniša Rajačić   Voditelj Odsjeka za promet i veze   Primorsko-goranska županija   Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze   Slogin kula 2/III, HR-51000 Rijeka   T +385 51 351 966   F +385 51 351 953  Natrag
scroll to top