Disable Preloader

EU projekti

HBOR

LOKACIJA: Na dijelu područja Općine Dobrinj
VRIJEDNOST: 1.474.256,25 kn
STATUS: U tijeku
OPIS:
Koristeći HBOR-ov model financiranja, ESIF-krediti za javnu rasvjetu, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezije 2014.-2020.“, Općina Dobrinj će postaviti energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu vanjsku rasvjetu dijela javne rasvjete na svom području odnosno u naseljima: Polje, Gabonjin, Hlapa, Klimno, Sužan, Tribulje i Županje.

Postavljanjem suvremenih rasvjetnih tijela baziranih na LED tehnologiji stvara se pretpostavka za niz pozitivnih efekata, poput: povećanja uvjeta prometne sigurnosti, usklađenje javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima, smanjenje svjetlosnog onečišćenja, indirektno smanjenje emisije CO2, smanjenje instalirane snage javne rasvjete, značajne uštede u potrošnji električne energije i smanjenje troškova njenog održavanja.

Rasvjeta
scroll to top