Disable Preloader

O općini

Temeljem Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) na izborima za predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Dobrinj održanima 21. svibnja 2017. godine izabrani su članovi Općinskog vijeća koje je konstituirano na sjednici održanoj 07. lipnja 2017. godine, sukladno Izvješću Mandatnog povjerenstva, kako slijedi:

Anita Bobovčan
Ivančica Dunato
Nikolina Jurić
Sanjin Kirinčić
Zoran Kirinčić
Tomislav Saftić
Darko Strčić
Alen Šamanić
Ivan Šamanić
Mladen Španjol
Ratko Turčić

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Dobrinj koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Dobrinj, odluka Općinskog vijeća Općine Dobrinj i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
scroll to top