Disable Preloader

O općini

Temeljem Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) na izborima za predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Dobrinj održanima 16. svibnja 2021. godine izabrani su članovi Općinskog vijeća koje je konstituirano na sjednici održanoj 16. lipnja 2021. godine, sukladno Izvješću Mandatnog povjerenstva, kako slijedi:

IVANČICA DUNATO
NIKOLINA JURIĆ
DAJANA JUSTINIĆ
ZORAN KIRINČIĆ
VEDRAN PETROVIĆ
DRAŽEN PURIĆ
IVAN ŠAMANIĆ
DINO TURČIĆ
MILJENKO VARIOLA

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Dobrinj koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Dobrinj, odluka Općinskog vijeća Općine Dobrinj i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
scroll to top