Disable Preloader

Kontakt

Općina Dobrinj

Dobrinj 103
51514 Dobrinj

Telefon/Fax

+385 (0)51 848 344

+385 (0)51/848-141 (Fax)

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

ponedjeljak, srijeda i petak, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati


KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Viši referent za opće poslove i pismohranu - Tajnik: tel.: 051/848-344,
e-mail: sanja@dobrinj.hr

Viši stručni suradnik za proračun i financije: tel.: 051/309-500,
e-mail: financije@dobrinj.hr

Viši stručni suradnik za opće pravne poslove i društvene djelatnosti: tel.: 051/309-501,
e-mail: margita@dobrinj.hr

Viši stručni suradnik za naplatu komunalne naknade i ostalih prihoda: tel.:051/604-163,
e-mail: jelena@dobrinj.hr

Referent – komunalni i prometni redar: tel. 051/309-502, mob. 099/484-8700
e-mail: zoran@dobrinj.hr

Referent za građevinarstvo i komunalne poslove: tel.: 051/604-162, mob. 099/484-8500
e-mail: igor@dobrinj.hr

Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu: mob. 051/309-500
e-mail: financije@dobrinj.hr

Pročelnica JUO, službenik za informiranje, osoba zadužena za nepravilnosti: tel.: 051/604-161, mob. 099/484-8300
e-mail: tea@dobrinj.hr

scroll to top